*Ενδεικτικές τιμές : 090 Χ 190 = 330 € , 160 Χ 200 = 590 €