*Ενδεικτικές τιμές : 090 Χ 190 = 315 € , 160 Χ 200 = 550 €