*Ενδεικτικές τιμές : 090 Χ 190 = 195 € , 160 Χ 200 = 375 €