*Ενδεικτικές τιμές : 090 Χ 190 = 760 € , 160 Χ 200 = 1150 €